wymagania sanitarno-higieniczne sauna

18 listopada 2018

Wymagania sanitarno-higieniczne dla saun – strefa przygotowawcza

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracował dokument zatytułowany "Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun". W tej części artykułu omawiamy jego część dotyczącą strefy przygotowawczej.