parallax background

Przegląd techniczny sauny

 

Odpowiednia eksploatacja oraz konserwacja sauny jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu saunowiczów. Regularny przegląd techniczny sauny pozwala także wydłużyć okres użytkowania sauny oraz często zapobiec wydatkom związanym z naprawami.

Instalacja elektryczna

Najważniejszym elementem kontroli jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna sauny działa odpowiednio. Podczas przeglądu sprawdza się przede wszystkim kable zasilające, połączenia, stan grzałek, sterownika oraz czujników, oświetlenia i poprawności funkcjonowania zabezpieczeń elektrycznych. Ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej jest zerowanie instalacji elektrycznej. Polega na podłączeniu z przewodem ochronnym części przewodzących prąd. Zapewnia to bezpieczne samoczynne odłączenie zasilania w razie uszkodzenia instalacji. Zerowanie instalacji elektrycznej powinno odbywać się przynajmniej raz w roku i kończyć sporządzeniem protokołu.

Elementy termoizolacyjne

Przegląd techniczny sauny obejmuje także szczelność elementów termoizolacyjnych. Zazwyczaj demontowane są: ruszt podłogowy, ławki oraz oparcia. Pozwala to na ich dokładniejsze umycie, w razie potrzeby szlifowanie oraz sprawdzenie, czy elementy konstrukcyjne są odpowiednio zamontowane. Ważne jest regularne mycie oraz dezynfekcja (w publicznych obiektach co najmniej raz dziennie) tych elementów sauny, tylko bieżące prace pozwalają na utrzymanie odpowiedniego stanu higieny oraz jakości części. Listwy ławowe, bez względu na bieżące konserwacje trzeba wymieniać co dwa lata. W trakcie przeglądu sprawdza się także stan zawiasów i okuć drzwi, a w razie potrzeby szlifuje się uchwyty oraz zawiasy. Istotne jest także sprawdzenie zamków drzwi. Bezproblemowe otwarcie drzwi sauny powinno następować pod naciskiem 6-8 kg z wnętrza sauny. Większa siła potrzebna do otwarcia drzwi sugeruje problem z systemem rolkowym, który w skrajnych wypadkach może doprowadzić do zablokowania drzwi i uniemożliwić wyjścia z sauny. Z kolei zbyt mała siła powoduje samoczynne otwieranie się drzwi i utratę ciepła w kabinie. Akcesoria takie jak np. termometr, klepsydra, higrometr, ceber oraz zagłówki są sprawdzane pod kątem należytego stanu oraz funkcjonowania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie przeglądu sauny wymieniane są kamienie w piecu (poświęcony im został oddzielny artykuł). Końcowymi elementami przeglądu są weryfikacja stanu wentylacji oraz kontrolne uruchomienie pieca oraz sprawdzenie, czy wszystkie elementy zostały poprawnie zamontowane.

Podsumowanie

Cały proces przeglądu trwa zwykle 6-8 godzin i wiąże się z wyłączeniem sauny z użytku na jeden dzień. Na dowód przeprowadzenia audytu sporządza się odpowiedni dokument - Protokół Odbiorczy.

Regularne serwisowanie oraz bieżące samodzielne sprawdzanie stanu sauny znacznie obniżą możliwość awarii sprzętu oraz pozwolą na jej długie i komfortowe użytkowanie.

 

 
 
X