parallax background

Wymagania sanitarno-higieniczne dla saun – strefa przygotowawcza

 

Saunowanie w naszym kraju staje się coraz bardziej popularne. W związku z tym w 2016 roku powstały wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun. Opracowane zostały przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wytyczne mają stanowić wsparcie merytoryczne dla zarządzających saunami w zakresie zapewniania wymagań sanitarno-higienicznych. Mają one charakter pomocniczy i nie są źródłem obowiązującego prawa. Wytyczne skupiają się na strefie przygotowawczej oraz właściwej strefie saunowej. W pierwszej części artykułu zostaną omówione wytyczne dotyczące strefy przygotowawczej.

 

Strefa przed wejściem do sauny (strefa przygotowawcza) powinna być przygotowana analogicznie do basenów kąpielowych, gdy sauna i basen mieszczą się w tym samym obiekcie może być wspólna strefa wejściowa. Ma dać możliwość przebrania się, pozostawienia odzieży oraz obuwia, skorzystania z toalety oraz prysznica oraz (opcjonalnie) zaopatrzenia w ręczniki. Ważne są rozdzielenie strefy obutej oraz bosej, a także rozmieszczenie pomieszczeń w taki sposób, by w ostatnim z pomieszczeniem przed sauną był natrysk. Zalecane jest, żeby przed skorzystaniem z sauny gruntownie umyć oraz osuszyć ciało. Kolejnym istotnym aspektem jest wykończenie pomieszczeń. Ściany powinny być wykonane z gładkich materiałów, odpornych na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych. Posadzki powinny być wykonane z antypoślizgowych materiałów oraz wyprofilowane w taki sposób, by umożliwić spływanie wody do wpustu kanalizacyjnego. Należy także zapewnić odpowiednie oświetlenie oraz wentylację pomieszczeń. Kolejnym istotnym aspektem jest zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego. Powierzchnie posadzek powinny być myte wodą z dodatkiem detergentu oraz dezynfekowane co najmniej dwa razy dziennie, a powierzchnie ścian co najmniej raz dziennie. Trzeba również kontrolować czystość pomieszczeń i w razie potrzeby podejmować odpowiednie zabiegi (mycie, usuwanie rozlanej wody czy zanieczyszczeń).

 

Odpowiednie przygotowanie strefy przygotowawczej jest istotne ze względu na komfort użytkowników obiektu, a jej należyte utrzymanie sprzyja poprawie bezpieczeństwa. Z pewnością wiele osób korzystających z obiektu, może go opuścić i już nigdy nie wrócić, jeśli uzna, że nie spełnia on podstawowych wymogów i zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu. Jako, że strefa przedsaunowa jest pierwszym miejscem, przez które się przechodzi korzystając z sauny stanowi ona swoistą wizytówkę i warto zadbać, aby pierwsze wrażenie było pozytywne.

X