parallax background

Wymagania sanitarno-higieniczne dla saun – po saunie

 

Po kąpieli saunowej należy szybko schłodzić ciało. W obiekcie saunowym jest do tego specjalnie przeznaczone pomieszczenie (z prysznicem, przyrządami do polewania ciała oraz kąpieli stóp) lub urządzenia zainstalowane na zewnątrz budynku (do chłodzenia ciała wykorzystywane są w tym przypadku zimna woda w basenie oraz powietrze). Obiekty służące do chłodzenia ciała powinny znajdować się jak najbliżej gorącego pomieszczenia.

Basen przeznaczony do chłodzenia nie powinien służyć do pływania oraz typowej kąpieli. Poleca się stosowanie kilku małych basenów, o głębokości od 50 do 135 cm. Wykończenie powierzchni niecki powinno być antypoślizgowe, wykonane z materiałów gładkich i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Do basenu powinny prowadzić oznakowane schodki, zaleca się także umieszczenie stabilnej poręczy lub drabinki z uchwytami. Woda powinna być wprowadzana do basenu jak najbliżej jego dna, a odpływać wzdłuż górnego obwodu basenu. Ważne jest aby posadzki wokół basenu były wykonane z materiałów antypoślizgowych oraz wyprofilowane (niedopuszczalny jest spływ wody z posadzki do basenu!).

Basen oraz prysznic powinny być zasilane wodą zimną o odpowiednich parametrach fizykochemicznych i mikrobiologicznych [określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz.1989)]. W basenach woda powinna być poddawana uzdatnianiu oraz dezynfekcji w systemie recyrkulacji [chlorowanie i dopełnianie świeżą wodą w ilości 30 litrów na użytkownika/doba] i spełniać określone wymagania [opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz.2016)].

Przynajmniej raz w tygodniu basen powinno się całkowicie opróżniać z wody, oczyścić mechanicznie, umyć, zdezynfekować, starannie spłukać wodą i ponownie napełnić.

Dopuszczalne jest stosowanie basenów, w których woda nie jest poddawana recyrkulacji, należy jednak codziennie całkowicie opróżniać takie baseny i przygotować go do ponownego napełnienia. Ze względów sanitarnych nie jest to jednak polecane rozwiązanie.

Do chłodzenia ciała można wykorzystać wanny lub beczki, przeznaczone dla pojedynczych użytkowników, które są opróżniane i spłukiwane po każdorazowym użyciu. Codziennie na koniec dnia beczki lub wanny należy mechanicznie oczyszczać, umyć, zdezynfekować i spłukać woda. Analogicznie należy postępować ze sprzętem do kąpieli stop oraz polewania ciała.

Miejsce do chłodzenia ciała może znajdować się także na zewnątrz budynku,w którym znajduje się pomieszczenie o wysokiej temperaturze. Powinno być ono wyposażone w ławy oraz sprzęt do polewania ciała. Ławy wykonane powinny być z łatwo zmywalnego, gładkiego materiału, który jest odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Sprzęt do polewania powinien być odpowiednio oczyszczany i przygotowany do użytkowania. Do zanurzania ciała mogą służyć jednoosobowe wanny lub beczki albo niewielki basen (przygotowanie do użytkowania analogiczne jak w przypadku obiektów wewnątrz budynku). Podczas ochładzania ciała na zewnątrz budynku istotne jest dbanie o to, aby nie rozlewać wody na miejsca, po których się chodzi (ścieżki, drogi przemieszczania z sauny do miejsca chłodzenia), gdyż zwłaszcza przy ujemnych temperaturach jest duże ryzyko poślizgnięcia się i urazu.

 

Pomieszczenie do odpoczynku

Po zakończonej kąpieli saunowej należy odpocząć. Służy do tego obszerne pomieszczenia, gdzie na jednego użytkownika przypada co najmniej 2m2. Jest ono wyposażone w leżanki lub miejsca do siedzenia, w takiej ilości, żeby były dostępne dla wszystkich użytkowników sauny. Ważne jest, aby powierzchnia tych sprzętów była łatwa do utrzymania higieny (łatwo zmywalna, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych). Posadzka powinna być wykonana w sposób analogiczny do pomieszczeń przygotowawczych (użycie gładkich materiałów, odpornych na zmywanie i dezynfekcję, wyposażenie we wpust umożliwiający odprowadzanie wody). Temperatura w pomieszczeniu powinna być niższa niż 26 °C (mierzona na wysokości 1,6m od podłogi).

X