przegląd sauny

21 kwietnia 2019

Przegląd techniczny sauny

Regularny przegląd pozwala wydłużyć okres użytkowania sauny oraz często zapobiec wydatkom związanymi z naprawami, obniży również możliwość awarii sprzętu.

X