13 stycznia 2019

Wymagania sanitarno-higieniczne dla saun – po saunie

str

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracował dokument zatytułowany "Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun". W tej części artykułu omawiamy jego część dotyczącą strefy do schładzania i wypoczynku.

2 grudnia 2018

Wymagania sanitarno-higieniczne dla saun – pomieszczenie o wysokiej temperaturze

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego opracował dokument zatytułowany "Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun". W tej części artykułu omawiamy jego część dotyczącą pomieszczeń o wysokiej temperaturze.